• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αθήνα,  29 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΜΑ: «Ελεγκτής Ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για άσκηση ελέγχου και θεώρησης εξετάσεων στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Αττικής, ότι από 6/11/2012, οι ασφαλισμένοι θα δύνανται να θεωρούν τις εξετάσεις τους στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48,  όπου θα βρίσκεται Ελεγκτής Ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύο (2) φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, κατά τις ώρες 10.00-12.00.

Παρακαλούνται οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες και ενώσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν για την ενημέρωση με τον προσφορότερο τρόπο των μελών τους.

Ο Προέδρος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
Ταξίαρχος