• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 Αθήνα, 14/2/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων των Τομέων Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με την πορεία των πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων των Τομέων Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.


1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών - Τ.Π.ΑΣ. (πρ. Τ.Α.ΑΣ.)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013


2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων - Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρ. Ε.Τ.Υ.Α.Π.)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012


3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος - Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρ. Ε.Τ.Υ.Π.Σ.)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ