Εγκύκλιος - Έντυπα για τη χορήγηση Δανείων
Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε την Εγκύκλιο Δανείων


Παράρτημα Α΄

Τ.Π.ΑΣ. (πρώην Χωροφυλακή) - Για τυχόν διευκρινίσεις καλέστε στο: 2105276862

Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην Αστυνομία Πόλεων) - Για τυχόν διευκρινίσεις καλέστε στο: 2105276851


Παράρτημα B΄

ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστικό Σώμα) - Για τυχόν διευκρινίσεις καλέστε στο: 2105276874