Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και internet για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των Τμημάτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., για δυο (2) χρόνια, προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€)

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ σε προμήθεια υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ίντερνετ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών για δύο (2) έτη, εντός του χρηματικού ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24% που έχει εγκριθεί με τα ανωτέρω (12) και (13) σχετικά.

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και internet που απαιτούντο από τον τηλεφωνικό πάροχο είναι τα παρακάτω:

  1. Μία PRI (30 κανάλια) ενσύρματη γραμμή δικτύου χαλκού (LLU) με εμφάνιση διεπιλογικών (για την εμφάνιση του εσωτερικού αριθμού πρέπει το τηλεφωνικό κέντρο του πελάτη να στέλνει τον αριθμό του εσωτερικού – διεπιλογή - στο δίκτυο της WIND) η οποία συνδέεται σε τηλεφωνικό κέντρο Alcatel – Lucent OmniPCX Office 100 του Ταμείου μας.
  2. Δύο γραμμές VDSL Double Play Basic
    a. Έως και 50 Mbps Internet
    b. Απεριόριστα σταθερά αστικά και υπεραστικά
    c. 120 λεπτά ομιλίας προς κινητά δίκτυα και σταθερά Ζώνης 1
  3. Μιας γραμμή internet VDSL για την παροχή WIFI, σε όλο το κτίριο, το οποίο θα είναι εκτός του δικτύου μας.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: