Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε προμήθεια υπηρεσιών ασφάλισης πυρός των ακινήτων των Τομέων και του Κλάδου Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για ένα (1) έτος και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, εντός του χρηματικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24%

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: