Δημοσιεύεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 91-93, Αθήνα, με σκοπό την ανέγερση κτηρίου

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη του διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για παρεχόμενες διευκρινίσεις επί της προκήρυξης του διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ.

Διευκρίνιση 17/6/2024: Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στην έδρα του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48, στην Αθήνα, ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 31η Ιανουαρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ..

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της παράτασης της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ