Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, για την προμήθεια επέκτασης των εγγυήσεων του εξοπλισμού εξυπηρετητή (server) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για ένα (1) έτος.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: