• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε ανανέωση και αναβάθμιση εκατόν είκοσι (120) αδειών αντιικού λογισμικού - antivirus (απλών υπολογιστών και εκδόσεων server) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α διάρκειας δύο (2) ετών και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, εντός του χρηματικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (12) σχετικό.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: