• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε προμήθεια παροχής υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού (General Data Protection Regulation - GDPR) και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια για ένα (1) έτος, εντός του χρηματικού ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€).

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: