• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αντικείμενο του παρούσης Πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την άμεση διενέργεια-εκπόνηση αναλογιστικών μελετών του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π/Τ.Α.Π.Α.Σ.Α) και του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α). Σκοπός της εκπόνησης των παραπάνω μελετών είναι να διαπιστωθεί η οικονομική κατάσταση των δύο (2) Τομέων Τ.Π.Α.Σ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. και η επίδραση που θα έχει στη βιωσιμότητα, η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 8, της υπ’ αριθ. 8000/20/89-α’ από 10-3-2014 Απόφασης κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 625), που αφορά στις κρατήσεις στον προκαταληκτικό και καταληκτικό μισθολογικό βαθμό (ή μισθολογικό κλιμάκιο), κατά τον υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, στους ασφαλισμένους των εν λόγω Τομέων, με επαναπροσδιορισμό της κράτησης, ως πολλαπλάσιο ποσό επί μηνιαίων τακτικών εισφορών στο καταληκτικό Μ.Κ. ή ως ποσοστό κράτησης επί του υπολογισθέντος εφάπαξ βοηθήματος προ κρατήσεων ή με οποιονδήποτε τρόπο που ενδεχομένως κριθεί πρόσφορος

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: