• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών τριετούς διάρκειας Firewall, λογισμικού συστήματος (VMware) και δυο (2) αδειών χρήσης του προγράμματος Veem Backup τριετούς διάρκειας, αναγκαίων για τη λειτουργία του εξυπηρετητή (server) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, εντός του χρηματικού ποσού των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24%.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: