• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.),

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης έως 30.000,00 Ευρώγια την εκτύπωση:

  • Ένσημα ΕΛ.ΑΣ., κλάσης    0,15 €         1.250.000 τεμάχια
  • Ένσημα ΕΛ.ΑΣ., κλάσης    0,23 €         2.350.000 τεμάχια
  • Ένσημα ΕΛ.ΑΣ., κλάσης    0,35 €         300.000 τεμάχια
  • Ένσημα ΕΛ.ΑΣ., κλάσης    0,44 €         800.000 τεμάχια
  • Ένσημα ΕΛ.ΑΣ., κλάσης    3,00 €         1.500.000 τεμάχια
  • ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                  6.200.000 τεμάχια.

 

 

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: