• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γίνεται γνωστό στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ότι με το Ν. 4985/2022(Φ.Ε.Κ. Α'-203/27.10.2022) "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα - Τροποποιήσεις στον ν.2776/1999 και άλλες διατάξεις’’,  στο άρθρο 78 ψηφίστηκε ρύθμιση (τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 ν. 3655/2008) που αφορά την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. , με την συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών ασφαλιστικής σχέσης στον Τομέα( πραγματική υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα). 

Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το  ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. προς όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία θα περιλαμβάνεται η διαδικασία και τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβάλουν όσοι  ασφαλισμένοι του Τομέα καταλαμβάνονται από την εν λόγω διάταξη (συμπλήρωση 35 ετών μετοχικής σχέσης) και επιθυμούν να αιτηθούν την χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ..  

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι μέτοχοι, υποβάλουν αίτημα για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος, πριν την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου,  αυτό  δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος

 

Το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), προκειμένου να στελεχώσει τις Υπηρεσίες του με καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσιακές απαιτήσεις και ανάγκες προτίθεται να προβεί άμεσα στην απόσπαση ένστολου και πολιτικού προσωπικού από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και προσκαλεί τα στελέχη που πληρούν τα αντίστοιχα προσόντα όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την στελέχωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με εξειδικευμένο προσωπικό.

  • Για να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε το σχέδιο βιογραφικού σημειώματος πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω έχουν σταλεί μέσω Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. σε όλες τις Υπηρεσίες της Αττικής. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος

 

Γίνεται γνωστό στους τέως μετόχους, που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση από 31-10-2021 και έπειτα και έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα έως 11-8-2022 και ενημερώθηκαν από το Ταμείο για υποβολή αίτησης διαφοράς εφάπαξ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 8000/28/59-θ΄ από 3-8-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4302/11-8-2022) Υ.Α. , να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στον Τομέα τους σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα.

  • Η Αίτηση για τον Τομέα Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι τέως Χωροφυλακής), αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με φ/φο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπέζης (IBAN), να αποσταλεί στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Η Αίτηση για τον Τομέα Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι τέως Αστυνομίας Πόλεων), αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο μαζί με φ/φο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπέζης (IBAN), να αποσταλεί στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
  • Εναλλακτικά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν στη Διεύθυνση του Ταμείου (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.-Βερανζέρου 48-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ) ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην έδρα του Ταμείου.»

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους , ότι σε περίπτωση που δηλώνουν IBAN λογαριασμoύ διαφορετικό της Εθνικής Τράπεζας, θα επιβαρύνονται με την προμήθεια του Τραπεζικού Ιδρύματος.


Αιτήσεις

Τ.Π.ΑΣ. (πρώην Χωροφυλακή)

Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην Αστυνομία Πόλεων)